Chào mừng bạn đến với Leader in Me trực tuyến mới

Mới và Cải tiến

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến với LiM trực tuyến mới được cải thiện hơn! Thông qua sự thay đổi về mô hình kỹ thuật, chúng tôi tạo ra một trải nghiệm rất mới mẻ hỗ trợ sứ mệnh phát triển và tác động tích cực tới học sinh Franklin Covey Education. Có nhiều tính năng mới với nhiều cách tiếp cận hơn!

Liên hệ hỗ trợ